รถยนต์คันแรก ตาม นโยบายรัฐบาล 


เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการคืนเงินสำหรับรถยนต์คันแรกจากรัฐบาล

  • https://i0.wp.com/firstcar.honda.co.th/images/data_tab1.png

อ่านรายละเอียดได้ที่ กรมสรรพสามิต  http://www.excise.go.th/index.php?id=1015

Honda Automobile (Thailand) Co.,Ltd. http://firstcar.honda.co.th/car_tax.php
หรือติดต่อสอบถาม  ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า :
บริษัท กาฬสินธุ์ ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด
88 ถ.บายพาส-สงเปลือย ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ :0 43-82 0991-5 โทรสาร :0 43-82 0995
เว็บไซต์ : http://www.kalasin-honda.com , http://www.kalasinhondacars.com